foto
Wit driehoekje

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van Ondernemend Aalsmeer geldt per kalenderjaar.

Opzegging is mogelijk per brief of mail die uiterlijk op 31 december van het lopende kalenderjaar door Ondernemend Aalsmeer dient te zijn ontvangen.
Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer of op info@ondernemendaalsmeer.nl.

In dat geval eindigt het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. In geval niet of niet tijdig wordt opgezegd loopt het lidmaatschap automatisch door tot en met het daaropvolgende kalenderjaar.

Volg ons ook via: