Zoals de plannen nu zijn kan de provincie direct na de zomer starten met het aanbesteden van het werk voor de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg. Dat betekent dat de aannemer in de loop van 2019 kan starten met de werkzaamheden. Over de exacte planning en fasering is op dit moment nog niets te zeggen. Op de site van HOVASZ is er een nieuwsbrief geplaatst:

De provincie Noord-Holland is bezig met de voorbereidingen van de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVAXZ). HOVASZ is één van de schakels in het regionale netwerk van HOV verbindingen. De nieuwe verbinding biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbar busvervoer. Lees verder https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/HOV_Aalsmeer_Schiphol_Zuid

 

Share This