In 2020 wordt gewerkt aan de Mobiliteitsagenda Aalsmeer om Aalsmeer ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden. Deze Mobiliteitsagenda gaat, na vaststelling medio 2021, het bestaande Verkeer- en Vervoerplan Aalsmeer vervangen.

Jij kunt, als inwoner van Aalsmeer, meedoen met de online enquête en je mening geven over de bereikbaarheid in en rondom Aalsmeer.

Enquete: https://bit.ly/2UmWNOX.

Share This