Criteria Onderneming van het Jaar 2020

Criteria Onderneming van het Jaar 2020

Voorwaarden voor deelname Onderneming groot, klein en ZZP’er:

 • Deelnemende ondernemingen zijn statutair in de gemeente Aalsmeer dan wel op het grondgebied van Royal Flora Holland gevestigd of hebben een hoofdvestiging in de gemeente Aalsmeer.
 • Deelnemende ondernemingen onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente, en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende werking binnen hun sector en hun producten/diensten hebben zowel bekendheid/naam in hun sector als ook daarbuiten.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie.
 • Deelnemende ondernemingen verklaren op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het reglement van deelname.

 

Rechten en plichten Onderneming groot, klein en ZZP’er:

 • De verkiezing tot “Onderneming groot, klein en ZZP’er van het Jaar” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • De namen van de genomineerde bedrijven worden openlijk bekend gemaakt.
 • De genomineerde bedrijven worden uitvoerig in de media gepresenteerd.
 • Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen wordt verkregen wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • De winnaar en de twee daarna best genomineerden in alle categorieën worden door het bestuur van Ondernemend Aalsmeer (OA) in overleg worden afgevaardigd naar de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2021 met uitzondering van de categorie ZZP’er. Dit onder het voorbehoud dat deze ondernemingen moeten voldoen aan de daar gestelde criteria.
 • Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep mogelijk.
 • Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Overige bepalingen Onderneming groot, klein en ZZP’er :

 • Uit de inschrijvingen worden in principe zeven genomineerden bekend gemaakt. Deze zullen nog aan een nadere analyse worden onderworpen door middel van een aanvullende vragenlijst en een bezoek. Van de genomineerden plaatsen tenslotte drie ondernemingen zich voor de finale van Onderneming van het Jaar. In de finale wordt uiteindelijk de Onderneming van het Jaar gekozen.
 • De selectie vindt plaats op basis van de in het reglement genoemde criteria. Deze zijn in 2020: Innovatief, Duurzaam Ondernemerschap en blijk van lokale betrokkenheid.
 • Een winnaar kan de volgende vijf jaar niet weer herkozen worden. Dit geldt ook voor een onderliggende B.V.
 • In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Deelnamecriteria: Starter van het Jaar 2020

Voorwaarden voor deelname:

 • Deelnemende ondernemingen zijn statutair in de gemeente Aalsmeer dan wel op het grondgebied van Royal Flora Holland gevestigd of hebben een hoofdvestiging in de gemeente Aalsmeer.
 • Deelnemende ondernemingen zijn gestart op of na 1 januari 2017.
 • Deelnemende ondernemingen onderscheiden zich op specifieke terreinen in het ondernemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en/of welvaart en aan de goede naam van de gemeente, en het bedrijfsleven daarvan in het bijzonder.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een stimulerende werking binnen hun sector en hun producten/diensten werken aan zowel bekendheid/naam in hun sector als ook daarbuiten.
 • Deelnemende ondernemingen hebben een goede reputatie.
 • Deelnemende ondernemingen verklaren op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het reglement van deelname.

 

Rechten en plichten starters:

 • De verkiezing tot “Starter van het Jaar” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • De namen van de genomineerde bedrijven worden openlijk bekend gemaakt.
 • De genomineerde bedrijven worden uitvoerig in de media gepresenteerd.
 • Alle informatie die in het kader van deze verkiezing van en over de deelnemende ondernemingen wordt verkregen wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • Tegen het niet toekennen van een onderscheiding is geen beroep mogelijk.
 • Over de genomen beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Overige bepalingen:

 • Uit de inschrijvingen worden in principe 6 genomineerden bekend gemaakt. Deze zullen nog aan een nadere analyse worden onderworpen door middel van een aanvullende vragenlijst en een bezoek. Van de 6 genomineerden plaatsen tenslotte 3 startende ondernemingen zich voor de finale van Starter van het Jaar. In de finale wordt uiteindelijk de Starter van het Jaar gekozen.
 • De selectie vindt plaats op basis van de in het reglement genoemde criteria. Deze zijn in 2020: Innovatief, Groei, Marktpotentie en lokale betrokkenheid.
 • Een winnaar kan niet weer herkozen worden als Starter van het Jaar met hetzelfde bedrijf.
 • In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Initiatiefnemers

logo Gemeente Aalsmeer
Onderneming van het Jaar is een initiatief van o.a. Ondernemend Aalsmeer

Sponsors

Dutch Flower Group
Koninklijke De Vries Scheepsbouw
FLYNTH adviseurs • accountants
logo Loogman Tanken en Wassen
Meer Vastgoed is sponsor van Onderneming van het Jaar Aalsmeer
Multi Supplies
De Oude Veiling is sponsor van Onderneming van het Jaar Aalsmeer
Parfum Flower Company is sponsor van Onderneming van het Jaar Aalsmeer
Rabobank - Regio Schiphol
SYLT Support
Visit Aalsmeer is sponsor van Onderneming van het Jaar Aalsmeer
Logo Waterdrinker

Mediapartners

Lab 35 | Aalsmeer.nu
IntoBusiness
IntoBusiness
Share This