Tijden veranderen, en wij als samenleving moeten mee veranderen. De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ is over. Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om meer naar elkaar om te kijken en elkaar meer te helpen daar waar nodig.

In 2015 heeft het bedrijf Zakenwijzer Stichting ANDERS opgericht , waarna het als een zelfstandige stichting verder is gegaan. Stichting ANDERS Amstelland gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens  verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Stichting ANDERS gelooft in de kracht van ondernemers en hun bereidheid om Nederland nog mooier te maken.

Stichting ANDERS Amstelland wil heel specifiek in de commerciële sector ondernemers uitdagen om een stukje van hun producten, diensten en talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dat hard nodig hebben.
Vervolgens is het hun taak om deze ondersteuning te koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving. Op deze manier is stichting ANDERS Amstelland een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben.

Share This