Naar een beter sociaal vangnet voor zelfstandigen

Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) verzorgt vanaf september 2019 workshops Bbz 2020 voor beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en klantmanagers Bbz. De workshop is gericht op het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en het opstellen van nieuwe beschikkingen, welke vanaf 1 januari 2020 benodigd zijn voor een goede uitvoering van het Bbz, en omvat de volgende onderwerpen:

  • De voorgenomen Bbz-aanpassingen en de gevolgen voor gemeente en ondernemer aan de hand van diverse casussen.
  • De invulling van gemeentelijk beleid op het gebied van terug- en invordering.
  • Het opstellen van nieuwe beschikkingen (die stellen we voor deelnemers digitaal beschikbaar).

De kosten voor deelname bedragen € 175 exclusief btw, inclusief hand-out en lunch. De workshop wordt verzorgd door een ervaren Bbz-specialist van IMK.

Wees op tijd met aanmelden, want vol = vol.  Aanmelden kan via de site.

Share This